ILMOITUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 13 mukaisesti
Yleinen tietosuoja-asetus

Jäljempänä yksilöity Rekisterinpitäjä haluaa tällä ilmoituksella henkilötietojen käsittelystä (“Ilmoitus”) tiedottaa sinulle henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksista ja käsittelytavoista ja niistä oikeuksista, joita sinulla on luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EU) 2016/679 (”GDPR”) perusteella.

Tämä Ilmoitus koskee yksinomaan verkkosivuston www.castelgarden.com/fi (“Verkkosivusto”) liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Jokaista kolmannen osapuolen verkkosivustoa, jolle rekisteröity pääsee linkin kautta, koskee kyseisen verkkosivuston ylläpitäjän oma tietosuojaseloste. Suosittelemme, että rekisteröidyt tarkastavat nämä asiakirjat ennen kuin ryhtyvät selaamaan kolmansien osapuolien verkkosivustoja.

 

1. Kuka on Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on  Stiga Oy (“Stiga” tai “Rekisterinpitäjä”), jonka toimipaikka on Kiitoradantie 14 B, 01530 Vantaa.

Rekisterinpitäjä on nimittänyt tietosuojavastaavan (“Tietosuojavastaava” tai “TSV”), johon voit ottaa yhteyttä käyttääksesi jäljempänä kohdassa 8 lueteltuja oikeuksiasi sekä pyytääksesi lisätietoja. Tietosuojavastaavan tavoitat osoitteista: Stiga S.p.A, Ufficio del DPO, via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto, Italia; e-mail: dpo@stiga.com. 

 

2. Mitä henkilötietoja käsittelemme

 

2.1 Nimenomaiset pyynnöt

Rekisterinpitäjä käsittelee nimenomaisesta pyynnöstäsi ja tämän Ilmoituksen kohdassa 3 ilmoitettuihin tarkoituksiin seuraavia henkilötietoja:

 • yleiset henkilötiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut osoitteet.

 

2.2 Rekrytointi


Jos olet kiinnostunut Stigasta työnantajana, saat tietoja rekrytointiin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä seuraavasta linkistä: Rekrytointiin liittyvä tietosuojaseloste.

 

2.3 Selaushistoria

 

Verkkosivuston toiminnallisuuden mahdollistavat IT-järjestelmät ja ohjelmistot keräävät joitain henkilötietoja, jotka välittyvät Internetin viestintäprotokollien käytön yhteydessä (esim. IP-osoite tai verkkosivustoon yhteydessä olevien käyttäjien tietokoneiden domain-nimet, pyydettyjen resurssien, pyyntöajankohdan, pyynnön palvelimelle esittämistavan, vastauksen tiedostokoon, palvelimen vastaustilan -positiivinen tulos, virhetila, jne. - numeerisen koodin, ja muiden käyttöjärjestelmään ja käyttäjän IT-ympäristöön liittyvien parametrien URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier).
Vaikka nämä ovat sellaisia tietoja, joita ei kerätä tunnistettuihin rekisteröityihin yhdistämiseksi, ovat ne luonteeltaan sellaisia, että niiden avulla voidaan tietoja käsittelemällä ja yhdistämällä kolmannen osapuolen hallussa olevaan tietoon tunnistaa rekisteröidyt. Näitä tietoja käytetään ainoastaan anonyymin tilastotiedon hankkimiseksi verkkosivuston käytöstä ja sen asianmukaisen toiminnallisuuden tarkistamiseksi, ja tiedot tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Tietoja voidaan käyttää vastuun varmistamiseksi Verkkosivustoa haittaavissa oletetuissa tietoturvarikoksissa: lukuun ottamatta tätä mahdollisuutta, nykyisin verkkosivustokontaktien tiedot eivät säily seitsemää päivää pidempään.

 

2.4 Evästeet

 

Joissain tapauksissa Stiga kerää henkilötietoja käyttämällä erilaisia tekniikoita, mukaan lukien evästeet (”cookies”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto lähettää selaimelle (joka voi olla sinun selaimesi). Tämä tieto voi tallentua tietokoneelle (myös sinun tietokoneellesi) tunnisteen avulla, joka tunnistaa tietokoneen, mutta ei käyttäjää.

Jotkin Verkkosivuston sivut käyttävät Stigan tai kolmannen osapuolen lähettämiä evästeitä ja muita tekniikoita Verkkosivuston teknisen toiminnallisuuden ja paremman käytettävyyden mahdollistamiseksi sekä tilastoanalayyseihin Verkkosivuston käytöstä.

Lisätietoja saadaksesi siirry tästä Evästekäytäntö.

 

2.5 Sovellus (Sovellukset) (appsit)

Stigan sovelluksen/sovellusten hallinnointia varten käsittelemme, kulloinkin käytetyn sovelluksen mukaan, seuraavia henkilötietoja: nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, työtehtävä, jälleenmyyjätunnus.

 

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

 

3.1 Pyyntösi hallinnointi

 

Käsittely on välttämätöntä Verkkosivuston selauksen sallimiseksi ja nimenomaiseen pyyntöösi vastaamiseksi. Näihin kuuluvat, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, teknisen tiedon lähettäminen Stigan tuotteista, Stigan mediatietokantaan pääsyn hallinnointi, jne.

Käsittelyn oikeusperuste on pyyntösi toteuttaminen, jolloin EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6, kohdan 1, alakohdan b) mukaisesti suostumuksesi ei ole välttämätön käsittelyn sallimiseksi.

 

3.2 Markkinointi

Jos annat meille suostumuksesi, voimme käsitellä henkilötietojasi myös kaupallisten tietojen toimittamiseksi sinulle tuotteista ja palveluista, joita Stiga markkinoi ja jotka on räätälöity myös sinulle kuluttajamyyntipuheeksi; samoin kuin sinun tekemisestä osaksi Stigan markkinoimien tuotteiden ja palveluiden tilastollisia analyysejä, kyselyjä ja markkinatutkimuksia.

Käsittelyn oikeusperuste on antamasi suostumus GDPR:n artiklan 6, kohdan 1, alakohdan a) mukaisesti.

Vaikka olisitkin antanut meille suostumuksesi, voit koska tahansa pyytää meitä lopettamaan käsittelyn markkinointitarkoituksiin lähettämällä sähköpostin seuraavaan osoitteeseen: stiga.fi@stiga.com [tai klikkaamalla jokaisessa saamassasi sähköpostissa olevaa linkkiä].

 

3.3 Sovelluksen (Sovellusten) hallinnointi

 

Henkilötietojasi käsitellään, jotta rekisteröitymisesi ja pääsysi Rekisterinpitäjän sovellukseen “Stiga Club” / “Stiga Shed” (“Appsi”) on pyyntösi mukaisesti mahdollista.

Käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen toteuttaminen, jolloin GDPR:n artiklan 6, kohdan 1, alakohdan b) mukaisesti suostumuksesi ei ole välttämätön käsittelyn sallimiseksi.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn luonne ja kieltäytymisen vaikutukset

 

Henkilötietojesi käsittely on pakollinen edellytys (i) pyyntösi hallinnoimiseksi ja (ii) sovellukseen rekisteröitymisen ja pääsyn mahdollistamiseksi, minkä vuoksi kieltäytyessäsi antamasta tapauskohtaisesti pakolliseksi nimenomaisesti ilmoitettuja henkilötietojasi seurauksena on, että Rekisterinpitäjä ei pysty toimimaan ja tarjoamaan sinulle sovelluspalveluita.

Mikäli kieltäydyt antamasta meille suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn myös markkinointi-tarkoituksiin, emme pysty tekemään sinulle erikoistarjouksia ja/tai toimittaa informaatiota uusista tuotteista ja palveluista, mutta kieltäytyminen ei kuitenkaan estä kauppasopimuksen täyttämistä, toteuttamista ja hallinnointia.

 

5. Tietojen säilytys

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi edellä esitettyihin tarkoituksiin vain niin kauan kuin se on tarpeen pyyntösi toteuttamiseksi tai myös Euroopan unionin ja/tai EU:n jäsenvaltion sovellettavien lakien ja/tai määräysten asettamien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Tämän jälkeen Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietosi 10 vuoden ajan / sovellettavien vanhentumismääräysten edellyttämän ajan, minkä jälkeen ne tuhotaan.

Sovelluksen hallinnointiin liittyen Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin olet rekisteröitynyt sovelluksen käyttäjänä.

Henkilötietojasi käsitellään markkinointitarkoituksiin 10 vuoden ajan suostumuksesi saamisesta. Voit kuitenkin välittömin vaikutuksin vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin ja keskeyttää käsittelyn edellä kohdassa 3 esitetyin tavoin.

 

6. Henkiötietojesi käsittelyssä käytettävät menetelmät

 

Henkilötietojasi käsitellään, GDPR:n määräysten mukaisesti, paperisin, tietoteknisin ja telemaattisin välinein edellä esitettyihin tarkoituksiin ja varmistaen asianmukaisin menetelmin henkilötietojen turvallisuus ja luottamuksellisuus GDPR:n artiklan 32 mukaisesti.

 

7. Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa ja ketkä voivat saada niihin pääsyn

Henkilötietoihisi saavat pääsyn edellä kohdassa 3 kuvattuja tarkoituksia varten ne työntekijät, ulkopuoliset konsultit ja, yleisesti ottaen, Stigan henkilöstö, jotka toimivat henkilötietojen käsittelyyn oikeutettuina henkilöinä ja erikseen nimettyinä sisäisinä valtuutettuina.

Lisäksi henkilötietojasi käsittelevät seuraavat kolmannet osapuolet:

 1. IT-järjestelmän hallinnoinnista vastaavat palveluntuottajat;

 2. teknisen tuen palveluntuottajat;

 3. logistiikkayhtiöt, kuljetusliikkeet, huolintaliikkeet

 4. muut palveluntuottajat, jotka avustavat Stigaa sovelluksen tuottamisessa ja hallinnoimisessa;

 5. Stigan jakelu- ja yrityslisensoitu verkko, joka koostuu Stigan markkinoimien tuotteiden ja palveluiden valtuutetuista jälleenmyyjistä, jotka eivät kuulu suurten vähittäiskauppojen piiriin;

 6. muut palveluntuottajat.

 

Yllä mainitut osapuolet toimivat joissain tapauksissa itsenäisinä rekisterinpitäjinä ja joissain tapauksissa Rekisterinpitäjän erityisesti nimittäminä henkilötietojen käsittelijöinä GDPR:n artiklan 28 mukaisesti. Voit pyytä luettelon henkilötietojen käsittelijöistämme edellä kohdassa 1 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.
Henkilötietojasi ei julkisteta.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet


Tässä ilmoituksessa kuvattuun käsittelyyn liittyen voit käyttää tässä osiossa kuvattuja oikeuksiasi GDPR:n artiklojen 15 - 21 mukaisesti. Erityisesti:

 • Tietojesi hallinnointi - Oikeus saada pääsy tietoihin
  GDPR:n artikla 15: oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei ja jos niitä käsitellään, pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot (myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoista):

  1. käsittelyn tarkoitus;

  2. kyseessä olevat henkilötietoryhmät;

  3. vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;

  4. suunniteltu henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit;

  5. oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröidyn henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;

  6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

  7. henkilötietojen alkuperä, jos tietoja ei kerätä rekisteröidyltä suoraan;

  8. automaattisen päätöksenteon olemassaolo, profilointi mukaan luettuna;

 • Epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaiseminen - Oikeus tietojen oikaisemiseen
  GDPR:n artikla 16: rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista ilman aiheetonta viivytystä tai henkilötietojen täydentämistä;

 • Poistaminen - Oikeus tietojen poistamiseen
  PR:n artikla 17: rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä, jos:

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai niitä muutoin käsiteltiin;

  2. peruutat suostumuksesi, ja käsittelylle ei ole muuta oikeusperustetta;

  3. vastustat henkilötietojesi käsittelyä perustelluin syin;

  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

  5. henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

  6. henkilötiedot on kerätty GDPR:n artiklan 8, kohdassa 1 tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseksi.

  Jos et halua meidän enää käyttävän tietojasi, voit pyytää meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi. Ottanet huomioon, että jos pyydät henkilötietojesi poistamista, saatamme säilyttää ja käyttää henkilötietojasi siinä määrin kuin on tarvetta lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai Rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten, tai oikeudellisen vaateen laatimisseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Saatamme esimerkiksi säilyttää joitain tietojasi verotuksellisia, lakisääteisiä raportointi- ja tilintarkastusvelvoitteita varten.

 • Käsittelyn rajoittaminen - Oikeus käsittelyn rajoittamiseen - GDPR:n artikla 18: rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä rajoittamaan käsittelyä, jos:

  1. olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;

  2. käsittely on laitonta ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

  4. Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n artiklan 21, kohdan 1 nojalla odottaessasi sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

 • Pääsy tietoihin ja tietojen siirrettävyys - Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  GDPR:n artikla 20: rekisteröidyllä on oikeus saada jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka on annettu Rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle esteettä, jos käsittely perustuu suostumukseen ja suoritetaan automaattisesti. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan Rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista;

 • Valituksetvalituksen tekeminen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle lähettämällä ilmoitus asuin- tai työskentelymaasi tai väitetyn tietoturvaloukkauksen tekopaikan tietosuojaa valvovalle viranomaiselle. Suomessa valituksen voi tehdä Tietosuojavaltuutetulle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki  tai sähköpostilla tietosuoja@om.fi).


Edellä olevia oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään edellä kohdassa 1 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen. Ottanet huomioon, että voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin ryhdymme pyytämiisi toimenpiteisiin.

* ANNAN SUOSTUMUKSEN henkilötietojeni käsittelyyn markkinointitarkoituksiin tämän Ilmoituksen kohdassa 3.2 tarkoitetuin tavoin.

* EN ANNA SUOSTUMUSTA henkilötietojeni käsittelyyn markkinointitarkoituksiin tässä Ilmoituksessa kohdassa 3.2 tarkoitetuin tavoin.


CookieBot